پست های من ویترین من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

بی شعورها توطئه می کنند

با شناختن توطئه بی شعورها، مچ آن ها را بگیرید و اجازه ندهید آن ها بال و پر بگیرند

ناشر : نسل نواندیش

نویسنده :

مترجم : نفیسه معتکف

قیمت نسخه مکتوب : 13,900 تومان

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 6,900 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

صفحات کتاب 200
کنگره BF724/3‭‬ ‭/خ9‏‫‬‮‭ک37 1395
دیویی 155/2
کتابشناسی ملی 4223542
شابک 978-964-236-761-0‮‬
سال نشر 1395
مقدمه
بخش اول: چگونه بی شعورها بر جامعه تأثیر می گذارند
فصل 1: منشأ مصیبت ها
فصل 2: شریک جرم بی شعوری
فصل 3: بی شعورها چه می خواهند
فصل 4: شناخت بی شعورها
فصل 5: آقای تام
بخش دوم: تئوری جدید در مورد تحول اجتماعی
فصل 6: رشته محبت و الفت بی شعورها
فصل 7: دودوزه بازی
فصل 8: افیون بی شعورها
فصل 9: رفع بی شعوری باب
بخش سوم: بی شعورهای موسمی
فصل 10: از اول خلقت بی شعورها وجود داشتند
فصل 11: یادگیری روش سخت
فصل 12: نفوذ در بین بی شعورها
بخش چهارم: ویرانگری های ذهنی
فصل 13: اسیر دست بی شعورها
فصل 14: دروغ گنده
فصل 15: بی شعوری در رسانه های گروهیباید اقرار کنم که هر چند از پس بی شعورها خوب برآمدی،
فصل 16: فیلم و موسیقی
فصل 17: اخراج شدن
فصل 18: بی شعورها سر کار
فصل 19: هنر زهواردررفته
فصل 20: تاخت و تاز بی شعورها
بخش پنجم: ضرورت تحول اجتماعی
فصل 21: تجویز دکتر کرمنت
فصل 22: مکاشفه
فصل 23: یادداشت ناشر

محصولات مشابه

نمایش همه