× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج

روابط خارجی ایران و امریکا

در دوره اول ریاست جمهوری نیکسون (1348-1352ش)

ناشر : سوره مهر

نویسنده :

قیمت نسخه مکتوب : 8,000 تومان

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 8,000 تومان

5 امتیاز - 1 نفر

صفحات کتاب 186
کنگره E183/8‭‬ ‭/‮الف‬9‏‫‭ب4 1394
دیویی 327/7305509‭‬
کتابشناسی ملی 4046931
شابک 978-600-03-0309-9
سال نشر 1394
خرید نسخه چاپی bookroom.ir
خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر لینک
تقدیر و تشکر
مقدمه
پیشینه تحقیق
بخش اول: روابط سیاسی ایران و امریکا در دوره ریاست جمهوری نیکسون
فصل اول: نگاهی کوتاه بر ساخت قدرت در ایران و امریکا و تأثیر آن در گسترش روابط دو کشور
1ـ ساختار و ماهیت قدرت سیاسی در ایران
2ـ نهادهای تصمیم گیری در سیاست خارجی امریکا
فصل دوم: عوامل مؤثر در گسترش روابط سیاسی بین ایران و امریکا
1. اهمیت جایگاه استراتژیکی و ژئوپلتیکی ایران
2. وجود منابع عظیم نفتی و اهمیت استراتژیکی تنگه هرمز
3. اهمیت ایران به لحاظ همسایگی با اتحاد جماهیر شوروی
فصل سوم: به قدرت رسیدن نیکسون در امریکا، اقدامات وی و تأثیر آن در ایران
شکل گیری «دکترین نیکسون»
جنگ با ویتنام و شرایط بحرانی سیاسی و اقتصادی امریکا
دکترین نیکسون
بخش دوم: روابط نظامی ایران و امریکا در دوره ریاست جمهوری نیکسون
فصل اول: علل گسترش روابط نظامی ایران و امریکا در دوره نیکسون
1. علاقه شاه به نظامی گری و خرید اسلحه
2. افزایش بهای نفت و خریدهای نظامی شاه
3. فشار صنایع اسلحه سازی امریکا
4. خروج انگلیس از خلیج فارس
5. سفر نیکسون به ایران
6. وجود منافع مشترک
فصل دوم: پیامدهای افزایش روابط نظامی ایران و امریکا در دوره نیکسون
الف تفویض ژاندارمی منطقه به ایران
1. علل انتخاب ایران از سوی غرب برای عهده دار شدن این نقش
2. دلیل ایران برای پذیرش نقش ژاندارمی در منطقه
3. پیامدهای حاصل از پذیرش نقش ژاندارمی منطقه از سوی ایران
1ـ3. پذیرش استقلال بحرین، و تصرف جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک
2ـ3. حمایت از شورشیان کرد عراق
3ـ3. حمله ایران به شورشیان ظفار در عمان
1ـ3ـ3. نتایج منطقه ای حمله ایران به ظفار
ب افزایش مستشاران نظامی امریکا در ایران
ج. ظهور دلالان اسلحه و بروز فساد
بخش سوم: روابط اقتصادی ایران و امریکا در دوره ریاست جمهوری نیکسون
فصل اول: پیشینه روابط اقتصادی ایران و امریکا
فصل دوم: تأثیر افزایش بهای نفت بر گسترش روابط اقتصادی بین ایران و امریکا
1. افزایش بهای نفت
2. امریکا و حمایت از افزایش بهای نفت
3. افزایش بهای نفت و نتایج حاصل از آن در ایران
1ـ3ـ رشد فساد مالی در کشور
2ـ3ـ برنامه ریزی بی هدف و منسجم برای ایجاد زیرساخت های کشور
3ـ3ـ پدیده مهاجرت به شهرها
4ـ3ـ افزایش غرور و قدرت نمایی شاه
فصل سوم: بررسی سال به سال روابط اقتصادی ایران و امریکا در دوره ریاست جمهوری نیکسون
روابط اقتصادی ایران و امریکا در سال 1349
روابط اقتصادی ایران و امریکا در سال 1350
روابط اقتصادی ایران و امریکا در سال 1351
روابط اقتصادی ایران و امریکا در سال 1352
نتیجه گیری
فهرست منابع و مآخذ

محصولات مشابه

نمایش همه