× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

دانش و یادگیری

مبانی نظری ارتباط گرایی

ناشر : آوای نور

نویسنده :

مترجم : حسین اسکندری

قیمت نسخه مکتوب : 14,000 تومان

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 7,000 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

تعداد صفحات نسخه چاپی 240
رده بندی کنگره ‏‫‭‭AZ۱۰۱‏‫‭/س۹۶د۲ ۱۳۹۲
رده بندی دیویی ‏‫‭۰۰۱/۲
شماره کتابشناسی ملی 3206268
شابک 978-600-309-043-9
سال نشر 1392
مقدمه
بخش اول: تبیینی ازدیدگاه های نظری دربارۀ دانش و یادگیری
دگرگونی ...
چه چیزی باعث شده است دانش، از فضاهای ایمن و مطمئن نسل های گذشته دور شود؟
تأثیر آزاد گذاشتن دانش چیست؟
هزارچهره تبیین دانش
منابع موثق دانش کدام اند؟
آیا یک گروه می تواند به اندازه یک متخصص اثربخش باشد؟
یادگیری
در رابطه با دانستن
چرا به دنبال دانش هستیم
آیا خوش اقبالی مفقود شده است؟
بازی های زمینه
قدرت چه طور؟
ستمدیدگان جدید چه کسانی هستند؟
بخش دوم: تغییرات و استلزامات حرکت به سوی کاربرد
یک جای کار می لنگد ...محیط های تغییریافتۀ دانش
چرخۀ تغییر
ارتقاء فرد
ارتباط- جهان یکی شده است
بی واسطگی
بازکردن و بسته بندی مجدد
کانال سلطان است.
چه اثری دارد؟
اجتماعی شدن
جهان های مه آلود
تغییر ویژگیها و جریان دانش
فراوانی
بازترکیب
ارتباط با قطعیت
سرعت رشد
بازنمایی
جریان
فضاها و ساختارهای دانش
سازمان ها چگونه می توانند زیست بوم ها را اقتباس کنند ؟
تمرکززدایی از دانش
توانمندی
عواطف و آفرینندگ
دانشمند در مقابل هنرمند
استلزامات...تأثیر ساختاری فضایی
طراحی
یادگیری غیر رسمی مهمتر از آن است که به دست تصادف سپرده شود.
بازتاب دانش
اجرا
تغییر بر تغییر فشار می آورد.
حوزه 1: تحلیل و اعتباربخشی
حوزه 2: طراحی شبکه و زیست بوم
حوزه 3: چرخۀ انطباق یابنده یادگیری و دانش
حوزه 4: بررسی و ارزشیابی
حوزه 5: عوامل اثرگذار
تداوم گفتگو
طلوع فردا شاهد چه تغییراتی خواهد بود؟
فهرست جدول ها و شکل ها
منابع

محصولات مشابه

نمایش همه