× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

آسیب های اجتماعی

نوپدید

ناشر : آوای نور

نویسنده : ,

قیمت نسخه مکتوب : 23,000 تومان

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 10,000 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

تعداد صفحات نسخه چاپی 375
رده بندی کنگره HM811‏‫‬‭/ش7آ5 1391
رده بندی دیویی 302/542
شماره کتابشناسی ملی 2531849‬
شابک 978-600-5413-68-7
سال نشر 1391
بخش اول
فصل اول: ماهواره و آسیب های ناشی از آن
مقدمه
تعریف ارتباط
نظریه های ارتباطات
اهمیت و اثر وسایل ارتباط جمعی
دشمن آشکار و تهاجم خاموش
فن آوری ماهواره و آمار تقریبی آن
کارکرد های خانواده
ماهواره و وضعیت آن در ایران
آخرین وضعیت شبکه های تلویزیونی قابل دریافت در ایران
از نظر مخاطب شناسی در ایران
رویکرد نامناسب به ماهواره ها
اشاعه فحشا و بی بندوباری
پیام های بازرگانی بین برنامه های ماهواره ای
تقابل فرهنگ دینی و غربی در برنامه های ماهواره ای
کشورهای مختلف برای مقابله با ماهواره چه سیاست ها و خط مشی هایی را اتخاذ کرده اند؟
آیا کشورهای منطقه هم در خصوص ماهواره دچار تنش ها و نگرانی هایی هستند؟
آینده ماهواره را چگونه می بینید؟
نتیجه گیری
پیشنهادات
فصل دوم: آسیب شناسی اثرات استفاده از اینترنت
مقدمه
رسانه ها
اینترنت
نظریه های جامعه پذیری در ارتباط با رسانه
نظریه استفاده – خشنودی
نظریه کارکرد رسانه ها
نظریه های روانشناسی اعتیاد فرد به اینترنت
نظریه پویایی روانی و شخصیت
فرآیندهای بیولوژیکی
نظریه رفتاری
نظریه شناختی
نظریه شناختی رفتاری
عوامل اجتماعی
گم نامی
راحتی و آسودگی
گریز
چت
تاثیرات اینترنت بر روابط در خانواده
انواع آسیب های فردی و روان شناختی اینترنت
تاثیر اینترنت بر فرهنگ نوجوانان
تاثیر اینترنت بر هویت نوجوانان
مشکلات ایجاد هویت جدید در فضای مجازی
هرزه نگاری در اینترنت
نتیجه گیری
پیشنهادات
فصل سوم: جرایم اینترنتی
مقدمه
تعاریف جرائم کامپیوتری
تئوریهای مرتبط با کج رفتاری و جرم شناسی
نظریه یادگیری اجتماعی
تئوری خنثی سازی سایکز و ماتزا
تئوریهای مرتبط با فضای سایبر
تئوری شری ترکل در باب فرهنگ دیجیتال و شکل گیری خود در فضای مجازی
شکل گیری اجتماعات مجازی
انگیزه های مشارکت در اجتماعات مجازی
جمع بندی تئوریکی
عناصر اصلی جرایم سایبر
مکان
قربانیان
مجرمان
تهدید
تفاوت جرایم سایبر از جرایم عادی
انواع جرایم سایبر
هک و فعالیتهای مرتبط با آن
هکر
کراکر
ویروس و دیگر برنامه های خرابکارانه:
ورود به حریم خصوصی
کلاهبرداری و سرقت
قمار، پورنوگرافی و دیگر جرایم علیه اخلاق
کمین کردن، اذیت کردن و سخنان تنفر انگیز گفتن
مزاحمین اینترنتی!!!
سایبر تروریسم
جرائم اینترنتی در ایران
تعریف جرایم رایانهای در ایران
مبنای تشخیص جرایم اینترنتی
قانون ایران درباره جرایم اینترنتی
بررسی قوانین کیفری ایران پیرامون جرائم رایانه ای
پلیس سایبر در ایران
نتیجه گیری
پیشنهادات
فصل چهارم: همسریابی اینترنتی
مقدمه
ازدواج اینترنتی
تعریف ازدواج اینترنتی
علل گرایش به ازدواج اینترنتی
نظریاتی در باب ویژگی های فضای مجازی
تئوری پردازش اطلاعات
فرهنگ تشابه سازی و وانمود کردن
اجتماعات مجازی
نظریه پیوندهای خصوصی
انواع سیستم های همسریابی
وب سایت ها
وبلاگ ها
آسیب های ازدواج اینترنتی
نتیجه گیری
پیشنهادات
فصل پنجم: آسیب شناسی تلفن همراه
مقدمه
مبانی فلسفی
پیشنهادات
فصل ششم: فرار مغزها
مقدمه
فرار مغزها و اتلاف سرمایه انسانی
الگوهایی در باب فرار مغزها
الگوی جهانگرا
الگوی ملی گرا
الگوی نظریه دوگانگی ساختار
نظریه تحصیل مغزها
نظریه شکار مغزها
نقش نخبگان در فرآیند توسعه پایدار
پیامدهای فرار مغزها بر توسعه فرهنگی – اجتماعی
تحقیقات انجام شده در زمینه فرار مغزها
پیشنهادات
فصل هفتم: شیطان پرستی و آسیب های نوپدید ناشی از آن
مقدمه
پیام قرآن درمورد شیطان
تعریف مفهومی شیطان
ماسونری و فراماسونری
کابالا
اقسام شیطان پرستی
شیطان پرستی در ایران
آسیب شناسی اجتماعی شیطان پرستی
نتیجه گیری
پیشنهادات
بخش دوم
فصل اول: بزهکاری و ناهنجاری
مقدمه
انحراف
تئوریهای مرتبط با بزهکاری و ناهنجاری
رویکرد بی سازمانی
کولی
تامس و زنانیکی
اگ برن
نظریه دورکیم
نظریه رابرت کی مرتون- فشار ساختاری
نظریه پارسونز
نظریه تامس و زنانیکی
نظریه بوم شناختی
رویکرد کنترل اجتماعی
پیوندهای اجتماعی4 هرشی
نظریه هاوارد بیکر، ادونی لمرت، کای اریکسون- عکس العمل اجتماعی یا برچسب
نظریه انتقال فرهنگی
نظریه ادوین ساترلند- معاشرت گوناگون
ارزیابی نظریه انتقال فرهنگی
نظریه بلومر
نظریه تضاد
نظریه ریچارد کوئینی- طبقه، دولت، جرم
نظریه آلبرت کوهن
نظریه دیوید ماتزا- بزهکاری و دنباله روی
نظریه ریچارد کلووارد و لوید اوهلین- بزهکاری و فرصت2
نظریه کنترل اجتماعی- علل هیرشی از بزهکاری
نظریه بوم شناسی انحراف- مکتب شیکاگو
نظریه ویلیامزهال ( عوامل خانوادگی مؤثر بر بزهکاری )
پیشنهادات
راهکارهای پیشگیری
راهکارهای درمانی
فصل دوم: حاشیه نشینی
تعاریف و مفاهیم
دیدگاه های جامعه شناختی درباره حاشیه نشینی
ویژگی های محلات و افراد حاشیه نشین ایران
آثار و تبعات حاشیه نشینی
سیاست ها و راهکارهای پیشنهادی
فصل سوم: خودکشی
مقدمه
بررسی نظری خودکشی
اهداف خودکشی
چه چیزی به بحران خودکشی منجر می شود؟
انواع خودکشی
انواع خودکشی از نگاهی دیگر
احساسات شخص خودکشی کننده
شیوه های خودکشی
عوامل تاثیر گذار بر پدیده خودکشی
دیدگاه های مختلف راجع به خودکشی
نظر ادیان مختلف در مورد خودکشی
شاخص های مهم رفتاری قبل از خودکشی
گروه های در معرض خودکشی
خودکشی در میان مسلمانان
خودکشی در ایران
نتایج آماری خودکشی در ایران
علائم هشدار دهنده
چگونه می توان به فردی که قصد خودکشی دارد کمک نمود؟
پیشنهادات
فصل چهارم: اعتیاد
مقدمه
عوامل مؤثر بر اعتیاد
تئوریهای مربوط به اعتیاد
رویکرد کل نگر (Holistic Approach)
اعتیاد از دیدگاه شرطی شدن
نظریات یادگیری
اعتیاد از دیدگاه روانکاوی
نظریه های جامعه شناسی در تحلیل مسئله مواد مخدر
نقش عوامل فرهنگی در گرایش به اعتیاد
آموزش مهارتهای زندگی جهت پیشگیری از اعتیاد
پیشنهادات
بخش اجتماعی
بخش خانواده
بخش سوم
فصل اول: شکاف نسل ها
مقدمه
تعارض نسلی
شکاف نسلی
تئوری های جامعه شناسی
کارل مارکس (تضاد و تغییر ارزشها)
مارکس وبر
امیل دورکیم
رونالد اینگلهارت
آنتونی گیدنز
کارل مانهایم
جمع بندی نظریات مطرح شده:
پیامدهای شکاف نسل ها
اجتماعی شدن در دوره های مختلف
پیشنهادات
فصل دوم: کودک آزاری
مقدمه
انواع کودک آزاری
کودک آزاری جسمی
کودک آزاری جنسی
کودک آزاری عاطفی یا روانی
بی توجهی یا غفلت
کودک آزاری نوین
مدلهای نظری در کودک آزاری
عوامل روانی کودک آزاری
عوامل خانوادگی کودک آزاری
عوامل محیطی کودک آزاری
نتیجه گیری و پیشنهادات
تغییر نگرش ها
بحث آزاد در خصوص کودک آزاری
ظرفیت و توانایی جامعه و خانواده
توانمند سازی کودکان و مهارت های زندگی
پایش و گزارش دهی
خدمات ضروری و بازتوانی برای قربانیان
تعهدات دولت
قانون گذاری
فصل سوم: کودکان خیابانی
مقدمه
بررسی مفهومی پدیده کودکان خیابانی و انواع تقسیم بندی آن
تئوریهای مرتبط با کودکان خیابانی
نظریه انتخاب عقلانی و کودکان خیابانی
نظریه فرهنگ فقر و کودکان خیابانی
طرد اجتماعی
تعریف مربوط به یورواستات
مدل تحلیلی کودکان خیابانی
طرد از خانواده
طرد از آموزش
طرد از اجتماع
طرد از سکونت گاه
طرد از اشتغال
علل بروز پدیده کودکان خیابانی :
اثرات زندگی در خیابان بر کودکان
آمارها
کودکان خیابانی در ایران
نگهداری از کودکان خیابانی
تاریخچه ساماندهی کودکان خیابانی در ایران
اهداف
نیروهای متخصص مورد نیاز
نتیجه گیری
پیشنهادات
فصل چهارم: فرار از منزل
مقدمه
تعریف فرار
انواع فرار
انگیزه های فرار
آمار و اطلاعات
نظریه های جامعه شناختی
نظریه کونیگ
نظریه دورکیم
نظریه سلسله مراتبی ساختار شخصیت
سبب شناسی
عوامل فردی
عوامل خانوادگی نوع خانواده
روابط در خانواده
عوامل اجتماعی
شبکه روابط اجتماعی
وسایل ارتباط جمعی
شهرنشینی
تغییر ارزشها
مشکلات اقتصادی
ضعف نظارت اجتماعی
پیامد های فرار دختران
پیامد های فردی
پیامدهای خانوادگی
پیامدهای اجتماعی
نتیجه گیری
پیشنهادات
فصل پنجم: روسپیگری
مقدمه
تعریف روسپیگری
تاریخچه روسپیگری در جهان
روسپیگری در ایران
روسپیگری در قوانین ایران
جمع بندی مقایسه قوانین کشورهای مختلف
طبقه بندی زنان روسپی
روسپیگری و شیوه های برخورد با آن
علل گرایش به روسپیگری
پیامد روسپیگری چیست؟
فصل ششم: طلاق
مقدمه
تعریف طلاق
تئوریها ی مرتبط با طلاق
تئوری آنومی
بحران ارزش ها
از هم گسیختگی خانواده
عوامل اجتماعی طلاق
خانواده
تغییرارزشها، نگرش ها و هنجارها
طلاق درجامعه شهری و روستایی
سستی روابط اجتماعی در جامعه صنعتی
قشربندی اجتماعی و طلاق
ناهنجاری های اجتماعی و طلاق
وسایل ارتباط جمعی و طلاق
استقلال مالی زن
انتظارات ازدواج
دگرگونی درنگرش های زنان
دگرگونی ارزش های دینی و فرهنگی
تغییرات قانونی
سن زوجین و طلاق
نظر اسلام پیرامون طلاق
تأثیر طلاق
تأثیر طلاق بر والدین
تأثیر طلاق بر فرزندان
پیشنهادات
منابع فارسی
منابع انگلیسی

محصولات مشابه

نمایش همه