پست های من ویترین من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

جهان، صفحه شطرنج سازمان های سری

ناشر : موعود عصر(عج)

نویسنده :

مترجم : سیدشاهپور حسینی‌

قیمت نسخه مکتوب : 30,000 تومان

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 14,900 تومان

5 امتیاز - 1 نفر

صفحات کتاب 436
کنگره ‏‫‬‭HS۴۰۳‏‫‬‭/ع۲ع۲۰۴۱ ۱۳۹۶
دیویی ‏‫‬‭۳۶۶/۱۰۹
کتابشناسی ملی 4868061
شابک ‫‬‭978-964-6938-94-6
سال نشر 1396
خرید نسخه چاپی bookroom.ir
طلیعه
مقدّمه
انجمن قدرت پنهان
تأسیس «انجمن قدرت پنهان» به رهبری «هرودس اکریبا»
طرح ایده و آغاز آن
فرمان پادشاهی و اسامی مؤسّسان
نخستین جلسه 9 مؤسّس
متن سوگندنامه
کشف راز انجمن و تشکیلات قدرت پنهان
ارائه ترجمه نسخه خطّی قدرت پنهان توسط لوران
آغاز کار «انجمن قدرت پنهان»
اصول و عقاید انجمن
اهداف اعلام شده به اعضای جدید
وظایف و القاب انجمن پنهان، ابزارها، نمادها و نشانه های آن
ورود اعضای جدید به انجمن
وفات پادشاه هرودس دوم و ریاست حرام بر این انجمن
کشته شدن حرام ابیود به دست پیروان عیسی بن مریم(ع)
جاودانه ساختن یاد حرام ابیود و بهره بردای از آن
اوّلین شهید انجمن قدرت پنهان در آداب و رسوم درجه سوم
قرار دادن نشانه ها و نمادهای مخصوص برای اعضای انجمن
درآمیختن و یکی دانستن «حرام ابیود» و «حرام آبی» در آداب و مراسم درجه سوم انجمن
کشته شدن پطرس، یکی از مبلّغان مسیحی، به دست نیروهای «انجمن فراماسونری قدرت پنهان»
افزودن درجات دیگر به درجه سوم
انتقال ریاست محافل انجمن قدرت پنهان به «معبد رومیه»
تأسیس فراماسونری نوین در «لندن»، در سال 1717م.
اصول محفل بزرگ در «لندن» و «فرانسه»
دخالت محفل فرانسه، «شرق اعظم» در امور سیاسی و دینی
تصاویر
گروه شوالیه های معبد
بنیان گذاری و اهداف
حفریات شوالیه های معبد در «قدس»
مبارزه گروه شوالیه های معبد با مسیحیّت
رابطه گروه شوالیه های معبد با اسماعیلیان
تصاویر
گروه اسماعیلیّه یا حشیشی ها
منشأ و اهداف
آغاز کار اسماعیلیان
آغاز دعوت و تبلیغات الحاکم بامرالله و سازمان سرّی او در «مصر»
گروه تروریستی حشیشیان
پیدایش حشیشیان در «شام» و «ایران»
روش اسماعیلیان در تربیت فدایی ها
پایان قدرت و حاکمیت اسماعیلی های حشیشی
تصاویر
گروه شاهدان یهوه
منشأ و اهداف
عقاید و باورهای جنبش «شاهدان یهوه»
بنیان گذار گروه«شاهدان یهوه» و شخصیت های بزرگ آنان
برخی مطالب منتشر شده از سوی جنبش شاهدان یهوه
تصاویر
گروه بنای برث یا فرزندان عهد
شکل گیری و اهداف
اهداف آشکار «انجمن بنای برث»
اهداف واقعی «انجمن بنای برث»
تصاویر
یهودیان دونمه
منشأ و اهداف
اعتقادات
تصاویر
باشگاه های روتاری
منشأ و اهداف
گسترش باشگاه های روتاری در جهان
شرایط پذیرش درخواست عضویت در روتاری
زنان و جوانان در روتاری
تصاویر
باشگاه های جهانی لایِنز
پیدایش و اهداف
زنان در لاینز
رابطه باشگاه های روتاری و لاینز با صهیونیسم و فراماسونری جهانی
تصاویر
گروه کربوناری یا «زغال فروش ها»
کربوناری به چه معناست و چه اهدافی دارد؟
ساختار سازمانی این گروه و آداب و مراسم آن
فعّالیت های کربوناری در «ایتالیا» و «فرانسه»
تصاویر
جنبش نهیلیسم و نهیلیست روسی
منشأ و اهداف
فعّالیت سیاسی نهیلیزم و اصطکاک آن با حاکمان و حکومت
تصاویر
گروه صلیب صورتی
پیدایش و اهداف
دشمنی گروه صلیب صورتی با مسیحیّت
آداب و رسوم گروه صلیب صورتی
بابیّت و بهائیّت
در آغاز خوارج بودند
باطنیّه، پوشش فرقه های گمراه و ضالّه
ظهور باب، بنیان گذار بابیّت
تغییر و تحوّل اندیشه باب از مهدویّت به نبوّت
حقیقت باب و مذهب او
ادّعای منسوخ شدن دین اسلام با آیین بابیّت
قرّه العین و نقش او در جنبش بابیّت
انقلاب و شورش بابیان پس از کشته شدن باب
پیدایش بهائیّت
دخالت کردن سرکنسول «روسیه» و نجات دادن بهاء
منسوخ شدن بابیّت به وسیله بهائیّت
«بهاء الله» زیر چتر حمایت انگلیسی ها
بهاء و ادّعای پروردگاری
بازماندگان بهاء، عقاید و باورها و آیین او
عبدالبهاء، رهبر بهائیان پس از مرگ بهاء
تصاویر
قادیانیّه، جنبشی ویرانگر در اواخر قرن نوزدهم
بنیان گذار
ادّعای پیامبری غلام احمد
قادیانیّه، زیر چتر حمایت انگلیسی ها
تصاویر
گروه «گاردونا»، جنگجویان مقدّس اسپانیا
پیدایش و اهداف
ساختار سازمانی این گروه
گروه «خواجه گان» روسیه
پیدایش و اهداف
اصول عقاید این گروه و آداب و آئین های آن ها
سخن پایانی
مهم ترین منابع

محصولات مشابه

نمایش همه