× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

کلی نگری دینی

ناشر : میان رشته ای

نویسنده :

قیمت نسخه مکتوب : 12,000 تومان

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 4,000 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

تعداد صفحات نسخه چاپی 178
رده بندی کنگره BL۲۴۰/۳‏‫‭/م۲ک۸ ۱۳۹۷
رده بندی دیویی 201/65
شماره کتابشناسی ملی 5329093
شابک 978-622-99607-0-7
سال نشر 1397
پیشگفتار
بخش اول: تعاملات علم و دین
1) واگرایی علم و دین
2) همگرایی علم و دین
3) گفتمان ایرانی- اسلامی
4) یک سرآغاز و سرمشق نظری
بخش دوم: درجات متنوع کل باوری
1) از منظر ادبیات و فلسفه
2) از منظر فیزیک و علوم طبیعی
3) از منظر روان شناسی و مدیریت
 4) از منظر علوم انسانی و معارف دینی
5)تمایز کل نگری علمی و دینی
بخش سوم: نگرش سیستمی
1) از ادبیات به جهان دانش
2) کل نگری جهان شمول
3) قالب تئوری سیستمی
4) سیستم های انتزاعی معرفت
بخش چهارم: متون دینی کلاسیک
1) کل باوری سلسله مراتبی حکمت
2) اصل گرایی و تبیین اصولی
3) تلفیق مقدمات و کل نگری
4) فراتر از روش
بخش پنجم: کتاب بطون خمسه
1) تجزیه و ترکیب انسان عقلاً
2) مرتبۀ طبیعی انسان
3) بطن اول و غیب اول به عنوان شروع مافوق الطبیعه
4) غیب دوم و بطن دوم ، روح حیوانی
5) غیب سوم و بطن سوم، قلب (انسان از نظر انسانیت)
6) غیب چهارم و بطن چهارم، عقل
7) مراتب چهارگانۀ عقل نظری:
8) غیب پنجم و بطن پنجم، روح انسانی
9) بیان اینکه ارتزاق روح از عالم عقول و معارف است:
10) بیان معنی رؤیت حق تعالی:
11) وجه اقوا بودن روح از مراتب مادون خود:
12) مراتب و عناوین روح به لسان شرع
13) بیان تعاکُس روح و بدن اِعداداً و ایجاباً:
14) بیان اینکه اعمال بدن مستند به روح است، و معنی امرٌ بینَ الاَمرین
15) تشبیه مقام واحدیّت روح به مقام واحدیّت حق تعالی

برچسب ها

علم و دین

محصولات مشابه

نمایش همه